Περιήγηση: Σαν σήμερα 3 Μαΐου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 3 Μαΐου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1469 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός στο­χα­στής από τη Φλω­ρε­ντία, Νικο­λό Μακια­βέ­λι. 1481 Πέθα­νε ο Οθω­μα­νός σουλ­τά­νος, Μωά­μεθ Β’, ο Πορ­θη­τής της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης το…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1469 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός στο­χα­στής από τη Φλω­ρε­ντία, Νικο­λό Μακια­βέ­λι. https://atexnos.gr/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%8C-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AD%CE%BB%CE%B9-%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%BE%CE%B7%CE%B3%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%82/ 1481 Πέθα­νε ο Οθω­μα­νός σουλ­τά­νος, Μωά­μεθ Β’, ο Πορ­θη­τής της Κωνσταντινούπολης…

Σαν Σήμερα
Μάης ’68

3 Μαΐ­ου 1968 Φοι­τη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στη Σορ­βό­νη ενά­ντια στις φασι­στι­κές προ­κλή­σεις και την αστυ­νο­μι­κή κατα­πί­ε­ση. Εισβο­λή της αστυ­νο­μί­ας στο ιστορικό…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Μαΐου

1469 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός στο­χα­στής από τη Φλω­ρε­ντία, Νικο­λό Μακια­βέ­λι, που δίδα­ξε την άσκη­ση της πολι­τι­κής εξου­σί­ας χωρίς ηθι­κούς φραγ­μούς 1481 Πέθανε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 3 Μαΐου

1469 Γεν­νή­θη­κε ο πολι­τι­κός στο­χα­στής από τη Φλω­ρε­ντία, Νικο­λό Μακια­βέ­λι, που δίδα­ξε την άσκη­ση της πολι­τι­κής εξου­σί­ας χωρίς ηθι­κούς φραγ­μούς 1481 Πέθανε…