Περιήγηση: Σαν σήμερα 3 Νοεμβρίου

Ιστορία
Η ανταρσία των ναυτών στο Κίελο το 1918 σήμανε την έναρξη της Γερμανικής Νοεμβριανής Επανάστασης

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Γερ­μα­νι­κή Επα­νά­στα­ση του Νοεμ­βρί­ου ξεκί­νη­σε από την ανταρ­σία του γερ­μα­νι­κού στό­λου στο Κίε­λο στις 3 Νοεμβρίου,…

Κινηματογράφος
Σπύρος Καλογήρου, ένας καλός ηθοποιός, ένας λαϊκός, καλόκαρδος και γλυκός άνθρωπος,

Ενας καλός ηθο­ποιός, ένας λαϊ­κός, καλό­καρ­δος και γλυ­κός άνθρω­πος, ο Σπύ­ρος Καλο­γή­ρου, «έφυ­γε» στα 87 του χρό­νια, στις 27 Ιου­νί­ου 2009. Γεννήθηκε…

Μουσική
Βιντσέντζο Μπελίνι, ο συνθέτης που έγραψε τις αθάνατες όπερες, «Νόρμα» και «Υπνοβάτις»

Στις 3 Νοεμ­βρί­ου 1801 γεν­νιέ­ται ο Ιτα­λός συν­θέ­της Βιν­τσέν­τζο Μπε­λί­νι. Κατα­γό­ταν από οικο­γέ­νεια μου­σι­κών, άρχι­σε να σπου­δά­ζει μου­σι­κή από παι­δί και…