Περιήγηση: Σαν σήμερα 30 Αυγούστου

Stop Carre
Σαν σήμερα 30 Αυγούστου

30 π.Χ. πέθανε ο Πτολεμαίος ΙΕ’ Φιλοπάτωρ Φιλομήτωρ Καίσαρ, Καισαρίων, ο τελευταίος της δυναστείας των Πτολεμαίων στην Αίγυπτο. (Γεν. 23/6/47 π.Χ.)…