Περιήγηση: Σαν σήμερα 30 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 30 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

336 π.Χ. δολο­φο­νή­θη­κε ο Φίλιπ­πος Β’ ο Μακε­δών, βασι­λιάς της Μακε­δο­νί­ας, από έναν από τους πιο έμπι­στους σωμα­το­φύ­λα­κές του 1797 Επα­νά­στα­ση των…

Κινηματογράφος
Αλίντα Δημητρίου: «Το μήνυμά μου είναι η πίστη στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θα παλεύει πάντα για το δίκιο»

Ένα καθα­ρό, στο ήθος, συνε­πές, στην κοι­νω­νι­κή του απο­στο­λή, και ευαί­σθη­το, στην προ­σέγ­γι­ση των «ανω­νύ­μων» αγω­νι­στών που την έγρα­ψαν, κινηματογραφικό…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 30 Ιουλίου

336 π.Χ. δολο­φο­νή­θη­κε ο Φίλιπ­πος Β’ ο Μακε­δών, βασι­λιάς της Μακε­δο­νί­ας, από έναν από τους πιο έμπι­στους σωμα­το­φύ­λα­κές του 1797 Επα­νά­στα­ση των…