Περιήγηση: Σαν σήμερα 31 Αυγούστου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 31 Αυγούστου

12 γεν­νή­θη­κε ο Ρωμαί­ος αυτο­κρά­το­ρας Γάιος Καί­σαρ. Έμει­νε στην ιστο­ρία με το παι­δι­κό του προ­σω­νύ­μιο Καλι­γού­λας και για την εξαι­ρε­τι­κή αγριότητα…