Περιήγηση: Σαν σήμερα 31 Γενάρη

Ιστορία
Η μάχη του Στάλινγκραντ

«Η μεγα­λύ­τε­ρη στην ιστο­ρία των πολέ­μων» 31 Γενά­ρη 1943. «Ο Στρα­τάρ­χης φον Πάου­λους παρα­δί­δε­ται. Εκδί­δε­ται το Ανα­κοι­νω­θέν της Ανώ­τα­της Διοίκησης…