Περιήγηση: Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

535 Ο βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος ολοκληρώνει την κατάκτηση της Σικελίας, εκδιώκοντας τη φρουρά των Οστρογότθων στις Συρακούσες. 1492 Απελαύνονται από τη Σικελία…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 31 Δεκεμβρίου

535 Ο βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος ολοκληρώνει την κατάκτηση της Σικελίας, εκδιώκοντας τη φρουρά των Οστρογότθων στις Συρακούσες. 1492 Απελαύνονται από…