Περιήγηση: Σαν σήμερα 31 Ιουλίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 31 Ιουλίου

904 Οι Σαρακηνοί καταλαμβάνουν τη Θεσσαλονίκη. Οι κάτοικοι της πόλης αιχμαλωτίζονται και πωλούνται στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. 1498…