Περιήγηση: Σαν σήμερα 31 Μαΐου

Εικαστικές Τέχνες
Λεονίντ Πάστερνακ, Ο Ρώσος-Σοβιετικός ζωγράφος που τη φήμη του επισκίασε ο ποιητής γιός του Μπόρις Πάστερνακ

 Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Λεο­νίντ Οσί­μο­βιτς Πάστερ­νακ (1862–1945), Leonid Osipovich Pasternak, ζωγρά­φος, εικο­νο­γρά­φος, ακα­δη­μαϊ­κός καθη­γη­τής, συγγραφέας,ίσως η μονα­δι­κή παγκο­σμί­ως περίπτωση…