Περιήγηση: Σαν σήμερα 4 Αυγούστου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1693 ο καλό­γε­ρος Ντομ Περι­νιόν παρα­σκευά­ζει την πρώ­τη σαμπά­νια σε μονα­στή­ρι Βενε­δι­κτί­νων στο Οτβι­γιέ της Καμπα­νί­ας. 1789 Λίγες μέρες μετά την έκρηξη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Αυγούστου

1693 ο καλό­γε­ρος Ντομ Περι­νιόν παρα­σκευά­ζει την πρώ­τη σαμπά­νια σε μονα­στή­ρι Βενε­δι­κτί­νων στο Οτβι­γιέ της Καμπα­νί­ας. 1789 Λίγες μέρες μετά την έκρηξη…