Περιήγηση: Σαν σήμερα 4 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

362 π.Χ. Μάχη της Μαντι­νεί­ας: Ο Επα­μει­νών­δας αντι­με­τω­πί­ζει τους Σπαρ­τιά­τες και τους Αθη­ναί­ους, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το σχη­μα­τι­σμό της λοξής φάλαγ­γας. Η μάχη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Ιουλίου

362 π.Χ. Μάχη της Μαντι­νεί­ας: Ο Επα­μει­νών­δας αντι­με­τω­πί­ζει τους Σπαρ­τιά­τες και τους Αθη­ναί­ους, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το σχη­μα­τι­σμό της λοξής φάλαγ­γας. Η μάχη…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Ιουλίου

362 π.Χ. Μάχη της Μαντι­νεί­ας: Ο Επα­μει­νών­δας αντι­με­τω­πί­ζει τους Σπαρ­τιά­τες και τους Αθη­ναί­ους, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας το σχη­μα­τι­σμό της λοξής φάλαγ­γας. Η…