Περιήγηση: Σαν σήμερα 4 Ιουνίου

Κινηματογράφος
Σωτήρης Μουστάκας, λαϊκός ηθοποιός, με το πηγαίο ταλέντο, που τίμησε το θέατρο και τον κινηματογράφο

Ο Σωτή­ρης Μου­στά­κας, ο ηθο­ποιός με το μονα­δι­κό — από­λυ­τα προ­σω­πι­κού είδους, μεγέ­θους, χιού­μορ και εκφρα­στι­κών μέσων — υπο­κρι­τι­κό χάρι­σμά του,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Ιουνίου

780 π.Χ. Γίνε­ται στην Κίνα η πρώ­τη ιστο­ρι­κή κατα­γρα­φή έκλει­ψης Ηλί­ου. 470 π.X. Γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος Έλλη­νας φιλό­σο­φος, Σωκρά­της https://atexnos.gr/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83/ 1070 Σε μία…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 4 Ιουνίου

470 π.X. Γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος Έλλη­νας φιλό­σο­φος, Σωκρά­της https://atexnos.gr/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%AE%CF%84%CE%B1%CE%BD-%CE%BF-%CF%83%CF%89%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83/ 780 π.Χ. Γίνε­ται στην Κίνα η πρώ­τη ιστο­ρι­κή κατα­γρα­φή έκλει­ψης Ηλίου.…