Περιήγηση: Σαν σήμερα 4 Μαρτίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 4 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1678 Γεν­νή­θη­κε ο βενε­τσιά­νος συν­θέ­της, Αντό­νιο Βιβάλ­ντι, γνω­στός για τις «Τέσ­σε­ρις επο­χές» του και για πάνω από 230 κον­σέρ­τα για βιολί…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 4 Μαρτίου

1678 Γεν­νή­θη­κε ο βενε­τσιά­νος συν­θέ­της, Αντό­νιο Βιβάλ­ντι, γνω­στός για τις «Τέσ­σε­ρις επο­χές» του και για πάνω από 230 κον­σέρ­τα για βιολί…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 4 Μαρτίου

1678 Γεν­νή­θη­κε ο βενε­τσιά­νος συν­θέ­της, Αντό­νιο Βιβάλ­ντι, γνω­στός για τις «Τέσ­σε­ρις επο­χές» του και για πάνω από 230 κον­σέρ­τα για…