Περιήγηση: Σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 4 Οκτωβρίου

610 Ο Ηράκλειος φτάνει με πλοίο από την Αφρική στην Κωνσταντινούπολη, και ανατρέπει το βυζαντινό αυτοκράτορα Φλάβιο Φωκά. Ο στόλος προσορμίζεται…