Περιήγηση: Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου

Ατέχνως
Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

469 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο αθη­ναί­ος φιλό­σο­φος, Σωκρά­της (Μια άλλη εκδο­χή θέλει να γεν­νή­θη­κε στις 4 Ιου­νί­ου) https://atexnos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ae%cf%84%ce%b1%ce%bd-%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83/ 1477 Μάχη του Ναν­σύ: Ο…

Πρόσωπα
Ουμπέρτο Εκο

Ουμπέρ­το Εκο, φιλό­σο­φος, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός και πανε­πι­στη­μια­κός  Γεν­νή­θη­κε στην Αλεσ­σά­ντρια του Πιε­μό­ντε στις 5 Ιανουα­ρί­ου 1932. Ακο­λού­θη­σε σπου­δές Μεσαιω­νι­κής ΦιΓεν­νή­θη­κε στην…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Ιανουαρίου

469 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο αθη­ναί­ος φιλό­σο­φος, Σωκρά­της (Μια άλλη εκδο­χή θέλει να γεν­νή­θη­κε στις 4 Ιου­νί­ου) https://atexnos.gr/%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%ae%cf%84%ce%b1%ce%bd-%ce%bf-%cf%83%cf%89%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%bd%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%83/ 1477 Μάχη του…