Περιήγηση: Σαν σήμερα 5 Ιουλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Ιουλίου

1687 Ο Ισα­άκ Νεύ­των εκδί­δει το κυριό­τε­ρο έργο του, τις τρί­το­μες «Μαθη­μα­τι­κές Αρχές της Φυσι­κής Φιλο­σο­φί­ας», όπου παρα­θέ­τει τα τρία αξιώματα…

Πολιτισμός
Ζαν Κοκτό

Στις 5 Ιου­λί­ου 1889 γεν­νιέ­ται ο Γάλ­λος ποι­η­τής, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, σενα­ριο­γρά­φος και σκη­νο­θέ­της του κινη­μα­το­γρά­φου Ζαν Κοκτό. Γιος εύπο­ρου παρι­ζιά­νου συμβολαιογράφου…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Ιουλίου

https://atexnos.gr/φωτογραφική-ματιά-στην-ιστορία-5-ιουλί/ 1687 Ο Ισα­άκ Νεύ­των εκδί­δει το κυριό­τε­ρο έργο του, τις τρί­το­μες «Μαθη­μα­τι­κές Αρχές της Φυσι­κής Φιλο­σο­φί­ας», όπου παρα­θέ­τει τα…

Ιστορία
5 Ιουλίου 1934 — Η ματωμένη Πέμπτη: Η μεγαλύτερη εκδήλωση αλληλεγγύης και μια από τις μεγαλύτερες απεργίες στην αμερικανική ιστορία

«Ματω­μέ­νη Πέμ­πτη»: Στις ΗΠΑ, η αστυ­νο­μία πυρο­βο­λεί κατά απερ­γών λιμε­νερ­γα­τών και σκο­τώ­νει δύο, κατά τη διάρ­κεια της απερ­γί­ας των εργατών…