Περιήγηση: Σαν σήμερα 5 Μαΐου

Κινηματογράφος
Εκατό χρόνια από τη γέννηση του δάσκαλου, του αγωνιστή, του κομμουνιστή Βασ. Διαμαντόπουλου

Τερά­στιο υπο­κρι­τι­κό ταλέ­ντο, έντο­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα, ανυ­πο­χώ­ρη­τος, αντι­συμ­βα­τι­κός, πάντα μάχι­μος, ιδε­ο­λό­γος και δάσκα­λος μέχρι το τέλος, που ποιού­σε ήθος και αυτό…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 5 Μαΐου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

553 Αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη η 5η Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος, με θέμα την αίρε­ση του μονο­φυ­σι­τι­σμού. 1789 Συνέρ­χε­ται στις Βερ­σαλ­λί­ες το…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

553 Αρχί­ζει τις εργα­σί­ες της στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη η 5η Οικου­με­νι­κή Σύνο­δος, με θέμα την αίρε­ση του μονο­φυ­σι­τι­σμού. 1789 Συνέρ­χε­ται στις Βερ­σαλ­λί­ες το…

Ιστορία
Μαρφίν: Μια προβοκάτσια που είχε αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών υπαλλήλων

Τετάρ­τη 5 Μαΐ­ου 2010, μέρα ψήφι­σης του μνη­μο­νί­ου, χιλιά­δες δια­δη­λω­τές στα συλ­λα­λη­τή­ρια που έγι­ναν στο πλαί­σιο της πανελ­λα­δι­κής πανερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας. Στην…