Περιήγηση: Σαν σήμερα 5 Μαρτίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 5 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

399 π.Χ. ο Ελη­νας φιλό­σο­φος, Σωκρά­της, ήπιε το κώνειο 1827 Πέθα­νε ο Αλε­σά­ντρο Βόλ­τα, ιτα­λός φυσι­κός και εφευ­ρέ­της της μπα­τα­ρί­ας. Το…

Ιστορία
Ματαίωση της πολιτικής επιστράτευσης στις 5 Μάρτη 1943 (Ο Νίκος Πλουμπίδης για την οργάνωση της κινητοποίησης)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Ξεχω­ρι­στή θέση στον αγώ­να του λαού μας κατά τη διάρ­κεια της κατο­χής κατέ­χει η παλ­λαϊ­κή δια­δή­λω­ση στις…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Μαρτίου

399 π.Χ. ο έλλη­νας φιλό­σο­φος, Σωκρά­της, ήπιε το κώνειο https://atexnos.gr/ποιος-ήταν-ο-σωκράτης-γεννήθηκε-σαν‑σ/ 1827 Πέθα­νε ο Αλε­σά­ντρο Βόλ­τα, ιτα­λός φυσι­κός και εφευ­ρέ­της της μπαταρίας.…