Περιήγηση: Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου

Πρόσωπα
Ντενίς Ντιντερό, ένας από τους μεγαλύτερους διανοητές όλων των εποχών

Στις 5 Οκτω­βρί­ου 1713 γεν­νιέ­ται ο Ντε­νίς Ντι­ντε­ρό. Γάλ­λος φιλό­σο­φος, μυθι­στο­ριο­γρά­φος, θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, δοκι­μιο­γρά­φος, κρι­τι­κός της λογο­τε­χνί­ας και της τέχνης,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου

https://atexnos.gr/5-%CE%BF%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84/ 610 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου Φλά­βιος Φωκάς συλ­λαμ­βά­νε­ται, εκτε­λεί­ται και το σώμα του καί­γε­ται στην αγο­ρά του Βοός. Την…

Θέατρο
Πέτρος Φυσσούν: Η δύναμη της καλλιτεχνικής του ποιότητας θα τον κρατάει ζωντανό στη μνήμη μας για πάντα

Πέτρος Φυσ­σούν, πολυ­βρα­βευ­μέ­νος ηθο­ποιός, σημα­ντι­κή μορ­φή του ελλη­νι­κού θεά­τρου και κινη­μα­το­γρά­φου. Υπο­δύ­θη­κε μια ευρεία γκά­μα ρόλων και δια­κρί­θη­κε σε όλα…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 5 Οκτωβρίου

1582 Η μέρα που δεν υπήρ­ξε ποτέ… Είναι η πρώ­τη μέρα του Ιου­λια­νού Ημε­ρο­λο­γί­ου, που παρα­λεί­φθη­κε, προ­κει­μέ­νου να εναρ­μο­νι­στούν οι ημε­ρο­μη­νί­ες με…