Περιήγηση: Σαν σήμερα 6 Απριλίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 6 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1199 Πέθα­νε ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Ριχάρ­δος Α’ ο Λεο­ντό­καρ­δος 1483 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός γλύ­πτης, ζωγρά­φος και αρχι­τέ­κτο­νας Ραφα­ήλ (Ραφα­έ­λο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1199 Πέθα­νε ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Ριχάρ­δος Α’ ο Λεο­ντό­καρ­δος 1483 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός γλύ­πτης, ζωγρά­φος και αρχι­τέ­κτο­νας Ραφα­ήλ (Ραφα­έ­λο…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Απριλίου

1199 Πέθα­νε ο βασι­λιάς της Αγγλί­ας, Ριχάρ­δος Α’ ο Λεο­ντό­καρ­δος 1483 Γεν­νή­θη­κε ο Ιτα­λός ανα­γεν­νη­σια­κός γλύ­πτης, ζωγρά­φος και αρχι­τέ­κτο­νας Ραφα­ήλ (Ραφα­έ­λο…