Περιήγηση: Σαν σήμερα 6 Αυγούστου

Stop Carre
Σαν σήμερα 6 Αυγούστου

626 Ο Βυζαντινός Στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην…

Stop Carre
Σαν σήμερα 6 Αυγούστου

626 Ο Βυζαντινός Στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην…