Περιήγηση: Σαν σήμερα 6 Αυγούστου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

626 Ο Βυζα­ντι­νός Στό­λος κατα­ναυ­μα­χεί και δια­σκορ­πί­ζει τον στό­λο των Αβά­ρων και Σλά­βων που πολιορ­κούν την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Η νίκη απο­δί­δε­ται στην…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Αυγούστου

626 Ο Βυζα­ντι­νός Στό­λος κατα­ναυ­μα­χεί και δια­σκορ­πί­ζει τον στό­λο των Αβά­ρων και Σλά­βων που πολιορ­κούν την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Η νίκη απο­δί­δε­ται στην…

Μουσική
Κώστας Βίρβος: Αποτύπωσε στους στίχους του τις ανησυχίες, τα όνειρα και τους πόθους των αδικαίωτων ανθρώπων του λαού μας

Ο ποι­η­τής και στι­χουρ­γός Κώστας Βίρ­βος δε χρειά­ζε­ται ιδιαί­τε­ρες συστά­σεις. Για τη ζωή και τα έργα του μιλά­νε οι στίχοι…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Αυγούστου

626 Ο Βυζα­ντι­νός Στό­λος κατα­ναυ­μα­χεί και δια­σκορ­πί­ζει τον στό­λο των Αβά­ρων και Σλά­βων που πολιορ­κούν την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Η νίκη απο­δί­δε­ται στην…