Περιήγηση: Σαν σήμερα 6 Ιουλίου

Εικαστικές Τέχνες
Φρίντα Κάλο

Φρί­ντα Κάλο, αν και η ίδια υπο­στή­ρι­ζε ότι γεν­νή­θη­κε το 1910, χρο­νιά που ξέσπα­σε η Μεξι­κα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα γεννήθηκε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Ιουλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

371 π.Χ Μάχη των Λεύ­κτρων: Οι Θηβαί­οι υπό τον Επα­μει­νών­δα συντρί­βουν τους Σπαρ­τιά­τες στα Λεύ­κτρα Βοιω­τί­ας και δια­σφα­λί­ζουν την ηγε­μο­νία τους…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Ιουλίου

371 π.Χ Μάχη των Λεύ­κτρων: Οι Θηβαί­οι υπό τον Επα­μει­νών­δα συντρί­βουν τους Σπαρ­τιά­τες στα Λεύ­κτρα Βοιω­τί­ας και δια­σφα­λί­ζουν την ηγε­μο­νία τους…