Περιήγηση: Σαν σήμερα 6 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Μαΐου

1682 Η βασιλική αυλή της Γαλλίας μεταφέρεται στις Βερσαλίες. Ο Λουδοβίκος ΙΔ’, εγκαθίσταται στα ανάκτορα των Βερσαλλιών. 1758 Γεννήθηκε ο δικηγόρος, Μαξιμιλιανός…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Μαΐου

1682 Η βασιλική αυλή της Γαλλίας μεταφέρεται στις Βερσαλίες. Ο Λουδοβίκος ΙΔ’, εγκαθίσταται στα ανάκτορα των Βερσαλλιών. 1758 Γεννήθηκε ο δικηγόρος, Μαξιμιλιανός…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 6 Μαΐου

1682 Η βασιλική αυλή της Γαλλίας μεταφέρεται στις Βερσαλίες. Ο Λουδοβίκος ΙΔ’, εγκαθίσταται στα ανάκτορα των Βερσαλλιών. 1758 Γεννήθηκε ο δικηγόρος,…