Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Αυγούστου

Ποίηση
Αλεξάντρ Μπλοκ, σημάδεψε ανεξίτηλα τη ρωσική ποίηση και της άνοιξε νέους δρόμους

Κεί­με­να — Μετά­φρα­ση ποι­η­μά­των Χρυ­σάν­θη Κακου­λί­δου // Φιλό­λο­γος, πρό­ε­δρος της Εται­ρί­ας Γραμ­μά­των & Τεχνών <Νέος Πνευ­μα­τι­κός Κύκλος>, μετα­φρά­στρια Ρωσι­κής γλώσσας.…

Πρόσωπα
Αντώνης Αμπατιέλος, η δράση του “απλώθηκε” στα μήκη και τα πλάτη όλης της Γης, σε “πέλαγα και σε στεριές” — σαν ένας θρυλικός μύθος!

Στις 7 Αυγού­στου 1995 έφυ­γε από τη ζωή ο κομ­μου­νι­στής Αντώ­νης Αμπα­τιέ­λος. Στα 80 χρό­νια μιας ζωής γεμά­της από δράση,…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 7 Αυγούστου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

626 Ο Βυζα­ντι­νός Στό­λος κατα­ναυ­μα­χεί και δια­σκορ­πί­ζει τον στό­λο των Αβά­ρων και Σλά­βων που πολιορ­κούν την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. Η νίκη αποδίδεται…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Αυγούστου

1779 γεν­νή­θη­κε ο Γερ­μα­νός Καρλ Ρίτερ, θεμε­λιω­τής της σύγ­χρο­νης Γεω­γρα­φί­ας 1794 ξεκι­νά η Επα­νά­στα­ση του Ουί­σκι: αγρό­τες της Πεν­συλ­βά­νια αντιδρούν…