Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Ιουνίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Ιουνίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

913 Ο Κων­στα­ντί­νος Ζ’ ο Πορ­φυ­ρο­γέν­νη­τος ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου. Eπι­τρο­πεύ­ε­ται από ένα συμ­βού­λιο αντι­βα­σι­λεί­ας, με επι­κε­φα­λής τον πατριάρ­χη Νικό­λαο Μυστικό.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Ιουνίου

913 Ο Κων­στα­ντί­νος Ζ’ ο Πορ­φυ­ρο­γέν­νη­τος ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου. Eπι­τρο­πεύ­ε­ται από ένα συμ­βού­λιο αντι­βα­σι­λεί­ας, με επι­κε­φα­λής τον πατριάρ­χη Νικό­λαο Μυστικό.…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Ιουνίου

913 Ο Κων­στα­ντί­νος Ζ’ ο Πορ­φυ­ρο­γέν­νη­τος ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου. Eπι­τρο­πεύ­ε­ται από ένα συμ­βού­λιο αντι­βα­σι­λεί­ας, με επι­κε­φα­λής τον πατριάρ­χη Νικόλαο…