Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Μαΐου

Stop Carre
  Σαν σήμερα 7 Μαΐου

558 Ο θόλος της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη καταρρέει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάσσει την άμεση ανακατασκευή του. 1774 Γεννήθηκε…