Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Μαΐου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 7 Μαΐου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

558 Ο θόλος της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη καταρ­ρέ­ει από σει­σμό. Ο Ιου­στι­νια­νός δια­τάσ­σει την άμε­ση ανα­κα­τα­σκευή του. 1774 Γεν­νή­θη­κε ο Φράνσις…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Μαΐου

558 Ο θόλος της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη καταρ­ρέ­ει από σει­σμό. Ο Ιου­στι­νια­νός δια­τάσ­σει την άμε­ση ανα­κα­τα­σκευή του. 1774 Γεν­νή­θη­κε ο Φράνσις…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Μαΐου

558 Ο θόλος της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη καταρ­ρέ­ει από σει­σμό. Ο Ιου­στι­νια­νός δια­τάσ­σει την άμε­ση ανα­κα­τα­σκευή του. 1774 Γεν­νή­θη­κε ο Φράνσις…

Ιστορία
Η ίδρυση της ΚΥΠ

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Τέσ­σε­ρα χρό­νια μετά τη λήξη του εμφυ­λί­ου πολέ­μου και το αστι­κό καθε­στώς κάθε άλλα παρά σίγου­ρα αισθάνεται…

Σαν Σήμερα
  Σαν σήμερα 7 Μαΐου

558 Ο θόλος της Αγί­ας Σοφί­ας στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη καταρ­ρέ­ει από σει­σμό. Ο Ιου­στι­νια­νός δια­τάσ­σει την άμε­ση ανα­κα­τα­σκευή του. 1774 Γεννήθηκε…