Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

Πρόσωπα
Μαρία Κιουρί, φυσικός και χημικός, με θεμελιώδεις εργασίες στον τομέα της ραδιενέργειας

Ήταν 7 Νοεμ­βρί­ου 1867, όταν στην οδό Νοβολ­πί­κι στην Βαρ­σο­βία, στην οικο­γέ­νεια του καθη­γη­τή Φυσι­κής και Μαθη­μα­τι­κών Βλα­ντι­σλάβ Σκλο­ντόβ­σκι, γεννιόταν…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

1492 Πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη πτώ­ση μετε­ω­ρί­τη στην Ευρώ­πη. Πρό­κει­ται για την «Πέτρα των Κεραυ­νών», όπως απο­κα­λεί­ται σε μεσαιω­νι­κό χει­ρό­γρα­φο, στην πόλη Ενεσχάιμ…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

1492 Πρώ­τη κατα­γε­γραμ­μέ­νη πτώ­ση μετε­ω­ρί­τη στην Ευρώ­πη. Πρό­κει­ται για την «Πέτρα των Κεραυ­νών», όπως απο­κα­λεί­ται σε μεσαιω­νι­κό χει­ρό­γρα­φο, στην πόλη…

Πεζογραφία
Νόμπελ στον Αλ. Καμύ:  «Βραβεύτηκε η πιο μαύρη ψυχή, η πιο απελπισμένη σκέψη του αιώνα μας, ο φιλόσοφος της αυτοκτονίας»

Η κύρια αντίρ­ρη­ση που μπο­ρεί να έχει κανείς στην εκλο­γή του Αλμπέρ Καμύ για το φετι­νό Νόμπελ της Λογο­τε­χνί­ας είναι…