Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Δεκεμβρίου 

65 π.Χ. Γεν­νή­θη­κε ο ρωμαί­ος λυρι­κός ποι­η­τής, Κουί­ντος Ορά­τιος Φλά­κος, γνω­στό­τε­ρος ως Ορά­τιος (Ωδές) https://atexnos.gr/%CE%BF%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%82/ 1542 Γεν­νή­θη­κε η βασί­λισ­σα της Σκο­τί­ας, Μαρία,…

Πρόσωπα
Οράτιος

Στις 8 Δεκεμ­βρί­ου 65 π.Χ. γεν­νιέ­ται ο Ορά­τιος. Μεγά­λος Λατί­νος ποι­η­τής, ο μεγα­λύ­τε­ρος λυρι­κός της επο­χής του Αυγού­στου, αλλά και εξαίρετος…

Μουσική
Τζον Λένον

Στις 8 Δεκεμ­βρί­ου 1980 πυρο­βο­λεί­ται στη Νέα Υόρ­κη από τον Μαρξ Ντέι­βιντ Τσάπ­μαν, ο Τζον Λένον, πρώ­ην μέλος των «Μπι­τλς». Είχε…