Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Μαΐου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Μαΐου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1606 Ο τσά­ρος του Ρωσι­κού Βασι­λεί­ου, Δημή­τριος Β’, παντρεύ­ε­ται την πολω­νή μνη­στή του, Μαρί­να, χωρίς εκεί­νη να βαπτι­σθεί ορθό­δο­ξη, πυρο­δο­τώ­ντας λαϊκή…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Μαΐου

1606 Ο τσά­ρος του Ρωσι­κού Βασι­λεί­ου, Δημή­τριος Β’, παντρεύ­ε­ται την πολω­νή μνη­στή του, Μαρί­να, χωρίς εκεί­νη να βαπτι­σθεί ορθό­δο­ξη, πυρο­δο­τώ­ντας λαϊκή…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Μαΐου

1606 Ο τσά­ρος του Ρωσι­κού Βασι­λεί­ου, Δημή­τριος Β’, παντρεύ­ε­ται την πολω­νή μνη­στή του, Μαρί­να, χωρίς εκεί­νη να βαπτι­σθεί ορθό­δο­ξη, πυροδοτώντας…