Περιήγηση: Σαν σήμερα 9 Νοεμβρίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Νοεμβρίου

959 Πέθα­νε ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Κων­στα­ντί­νος Ζ’ ο Πορ­φυ­ρο­γέν­νη­τος 1799 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της κατα­κτά την εξου­σία στη Γαλ­λία. Είναι η 18η…