Περιήγηση: Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου

Ποίηση
Λέων Τολστόι, τα έργα του «ένα βήμα προς τα εμπρός στην καλλιτεχνική εξέλιξη της ανθρωπότητας» (Λένιν)

Στις 9 Σεπτεμ­βρί­ου 1828 γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας Λέων Τολ­στόι . Εξή­ντα ολό­κλη­ρα χρό­νια, μέσα στις πιο περί­πλο­κες συν­θή­κες της δουλοπαροικίας,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου

1585 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος καρ­δι­νά­λιος και πρω­θυ­πουρ­γός Ρισε­λιέ 1828 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας, Λέον Τολ­στόι https://atexnos.gr/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-9-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-1828-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BB%CE%AD%CE%BF/ 1850 Η Αμα­λία, που εκτε­λεί χρέη αντιβασιλέα,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου

1585 Γεν­νή­θη­κε ο Γάλ­λος καρ­δι­νά­λιος και πρω­θυ­πουρ­γός Ρισε­λιέ 1828 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος συγ­γρα­φέ­ας, Λέον Τολ­στόι https://atexnos.gr/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-9-%CF%83%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%B7-1828-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AD%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%BB%CE%AD%CE%BF/ 1850 Η Αμα­λία, που…