Περιήγηση: Σαν Φρανσίσκο

Διεθνή
Featured Video Play Icon
Σαν Φρανσίσκο — ΗΠΑ: Ιδιοκτήτης γκαλερί ψέκασε άστεγη με μάνικα για να τη διώξει (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα βίντεο ενδει­κτι­κό της βιαιό­τη­τας και απο­κτή­νω­σης που επι­κρα­τεί στη μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού, τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, κάνει το γύρο του…

Διεθνή
Πλούσιοι κάτοικοι του Σαν Φρανσίσκο συγκεντρώνουν χρήματα για να σταματήσουν την κατασκευή ξενώνα άστεγων

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //  Κάτοι­κοι μιας εύπο­ρης περιο­χής του Σαν Φραν­σί­σκο έχουν ξεκι­νή­σει έκκλη­ση συγκέ­ντρω­σης χρη­μά­των σε μια προ­σπά­θεια να εμποδίσουν…

Ιστορία
5 Ιουλίου 1934 — Η ματωμένη Πέμπτη: Η μεγαλύτερη εκδήλωση αλληλεγγύης και μια από τις μεγαλύτερες απεργίες στην αμερικανική ιστορία

«Ματω­μέ­νη Πέμ­πτη»: Στις ΗΠΑ, η αστυ­νο­μία πυρο­βο­λεί κατά απερ­γών λιμε­νερ­γα­τών και σκο­τώ­νει δύο, κατά τη διάρ­κεια της απερ­γί­ας των εργατών…