Περιήγηση: Σατανάς

Διεθνή
Για τα σεξουαλικά σκάνδαλα φταίει ο Σατανάς για τον Πάπα Φραγκίσκο και του κήρυξε τον πόλεμο

«Ο διά­βο­λος είναι ζωντα­νός και εργά­ζε­ται νυχθη­με­ρόν για να υπο­σκά­ψει την Καθο­λι­κή εκκλη­σία», λέει ο Πάπας Φρα­γκί­σκος ζητώ­ντας καθη­με­ρι­νές προσευχές…