Περιήγηση: ΣΕΒ

Επικαιρότητα
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ: Στη μάχη για την επιτυχία της νέας απεργίας στις 2 Οκτώβρη

Στις 10.30 π.μ. στα Προ­πύ­λαια η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση της Αθή­νας Την ίδια ώρα στο Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου η συγκέ­ντρω­ση στη Θεσσαλονίκη…

Ανακοινώσεις
ΠΑΜΕ: Η εργατική τάξη να κόψει τη φόρα της ΝΔ που πατά στο νομοθετικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ

Κάλε­σμα στους εργα­ζό­με­νους να οργα­νώ­σουν την υπε­ρά­σπι­ση των δικαιω­μά­των τους και την αντε­πί­θε­σή τους απευ­θύ­νει το ΠΑΜΕ με αφορ­μή την προ­σφυ­γή του…