Περιήγηση: Σεισμός Αλβανία

Διεθνή
Αλβανία: Οι κάτοικοι φοβούνται να γυρίσουν στα σπίτια τους- 51 ανθρώπους τους σκότωσε το …κέρδος

Οι ένοι­κοι σπι­τιών που υπέ­στη­σαν ζημιές στον φονι­κό σει­σμό της περα­σμέ­νης Τρί­της στο Δυρ­ρά­χιο, τη δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της Αλβανίας,…

Διεθνή
ΑΛΒΑΝΙΑ — ΣΕΙΣΜΟΣ 26ης ΝΟΕΜΒΡΗ: Οι «Χάρτινες» κατασκευές έστειλαν στο θάνατο δεκάδες ανθρώπους

Σπί­τια και ξενο­δο­χεία χτί­στη­καν πάνω στην άμμο τη δεκα­ε­τία του ’90, της … ραγδαί­ας καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης, χωρίς προ­δια­γρα­φές Εκα­το­ντά­δες οικογένειες…

Διεθνή
Θρήνος στην Αλβανία: Συνεχίζονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων — Συγκλονίζουν οι εικόνες στους καταυλισμούς

Σει­σμός Αλβα­νία: Συνε­χί­ζο­νται στο Δυρ­ρά­χιο οι έρευ­νες των σωστι­κών συνερ­γεί­ων για τον εντο­πι­σμό αγνο­ου­μέ­νων στα ερεί­πια, από τον φονι­κό σεισμό…

Διεθνή
Σεισμός Αλβανία: Ξεκληρίστηκαν οικογένειες — Σωστικά συνεργεία ανέσυραν νεκρά τρία παιδιά και τη μητέρα τους

Σει­σμός Αλβα­νία: Οι τρα­γι­κές ιστο­ρί­ες πίσω από τη σει­σμι­κή δόνη­ση είναι πια πολ­λές και συνά­μα συγκλο­νι­στι­κές: Mέσα σε λίγα λεπτά οικογενειες…

Επικαιρότητα
Σεισμός Αλβανία: Πάτρα: Ο δήμος συγκεντρώνει βοήθεια για τους σεισμόπληκτους

Σει­σμός Αλβα­νία: Τη συγκέ­ντρω­ση ειδών πρώ­της ανά­γκης για τους σει­σμό­πλη­κτους της Αλβα­νί­ας ξεκί­νη­σε ο δήμος Πατρέ­ων και όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, «σε…

Διεθνή
Σεισμός Αλβανία ‑Τραγωδία χωρίς τέλος: 45 νεκροί, 900 τραυματίες — Φουντώνει η οργή για την έλλειψη αντισεισμικού σχεδιασμού

Σει­σμός Αλβα­νία: Σε 45 ανέρ­χο­νται οι νεκροί από τον φονι­κό σει­σμό των 6,4 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ στην Αλβα­νία, σύμφωνα…