Περιήγηση: Σεισμός Κρήτη

Επικαιρότητα
Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση στα Αντικύθηρα — Αισθητός και στην Αθήνα

Σει­σμός τώρα: Σει­σμι­κή δόνη­ση μεγέ­θους 5,4 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ σημειώ­θη­κε στα ανοι­χτά των Αντι­κυ­θή­ρων, σύμ­φω­να με προ­κα­ταρ­κτι­κή εκτί­μη­ση του…

Επικαιρότητα
Σεισμός τώρα: Στο ρυθμό των Ρίχτερ το Αρκαλοχώρι — Τρεις σεισμικές δονήσεις σε δέκα λεπτά

Σει­σμός τώρα: Σει­ρά σει­σμι­κών δονή­σε­ων ανα­στά­τω­σε την τελευ­ταία ώρα την Ανα­το­λι­κή Κρή­τη. Μέσα σε δέκα λεπτά, κατα­γρά­φη­καν τρεις σει­σμι­κές δονήσεις…