Περιήγηση: Σεισμός Κύπρος

Επικαιρότητα
Σεισμός τώρα: Σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών στο θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Κύπρου

Ισχυ­ρή σει­σμι­κή δόνη­ση σημειώ­θη­κε τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες σήμε­ρα στον θαλάσ­σιο χώρο ανοι­κτά της Κύπρου. Σύμ­φω­να με το αμε­ρι­κα­νι­κό ινστιτούτο…