Περιήγηση: Σεισμός Σάμος

Επικαιρότητα
Λαϊκή Συσπείρωση: Ένα χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό στη Σάμο οι κάτοικοι μετρούν ακόμη τις πληγές τους.

Δελ­τίο Τύπου ΛαΣυ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ Ένα χρό­νο μετά τον κατα­στρο­φι­κό σει­σμό στη Σάμο άνθρω­ποι μετρούν ακό­μη τις πλη­γές τους. Ένα…