Περιήγηση: Σεισμός Σάμος

Ανακοινώσεις
Κοινή ανακοίνωση για τον καταστροφικό σεισμό από την ΚΝΕ και την Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας

Σε κοινή ανακοίνωσή τους για τον καταστροφικό σεισμό η ΚΝΕ και η Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας σημειώνουν: «Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και η Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας, από κοινού, εκφράζουμε…