Περιήγηση: Σεισμός Τουρκία

Επικαιρότητα
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ στους ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ — ΣΥΡΙΑΣ: «Πιάστε τα τεντωμένα χέρια μας και σηκωθείτε να παλέψετε για κάτι καλύτερο!»

Ένα συγκι­νη­τι­κό γράμ­μα γραμ­μέ­νο τόσο στα Τουρ­κι­κά όσο και στα Αρα­βι­κά, που συνο­δεύ­ει την ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια που στέλ­νει μια οικογένεια…

Διεθνή
Τουρκία: Σταματούν οι έρευνες για την ανεύρεση επιζώντων από τον σεισμό εκτός από δύο επαρχίες

Η Τουρ­κία απο­φά­σι­σε σήμε­ρα, δεκα­τέσ­σε­ρις ημέ­ρες μετά τον σει­σμό της 6ης Φεβρουα­ρί­ου, να στα­μα­τή­σει τις επι­χει­ρή­σεις έρευ­νας και διά­σω­σης εκτός…

Επικαιρότητα
ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Ξεκίνησαν οι νταλίκες με τη βοήθεια που συγκέντρωσαν τα Συνδικάτα για τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας

Ξεκί­νη­σαν σήμε­ρα από την Αθή­να, με προ­ο­ρι­σμό την Τουρ­κία, οι ντα­λί­κες με το ανθρω­πι­στι­κό υλι­κό που μαζί με τα είδη…

Διεθνή
Τουρκία — Σεισμός: Σχίστηκε η γη στα δυο — Απίστευτες εικόνες από ελαιώνα που μετατράπηκε σε φαράγγι (ΦΩΤΟ — ΒΙΝΤΕΟ)

Απί­στευ­τες οι εικό­νες από τις περιο­χές που έπλη­ξε ο Εγκέ­λα­δος σε Συρία και Τουρ­κία. Πολυ­κα­τοι­κί­ες που «ξερι­ζώ­θη­καν», οική­μα­τα που σηκώθηκαν…