Περιήγηση: Σεισμός Χανιά

Επικαιρότητα
Σεισμός τώρα: Τρεις συνεχόμενες σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν τα Χανιά το πρωί

Σει­σμός τώρα: Τρεις σει­σμι­κές δονή­σεις σε διά­στη­μα λίγων λεπτών σημειώ­θη­καν σήμε­ρα το πρωί στα Χανιά, προ­κα­λώ­ντας ανη­συ­χία στους κατοί­κους. Ο…