Περιήγηση: Σεμίνα Διγενή

Επικαιρότητα
Δήμος Πατρέων: Άμισθη σύμβουλος του Κ. Πελετίδη σε θέματα Πολιτισμού αναλαμβάνει η Σεμίνα Διγενή

Σύμ­βου­λος του δήμαρ­χου Πατρέ­ων, Κώστα Πελε­τί­δη, σε θέμα­τα Πολι­τι­σμού ανα­λαμ­βά­νει η δημο­σιο­γρά­φος και συγ­γρα­φέ­ας Σεμί­να Διγε­νή. Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του δήμου, σε…