Περιήγηση: Σεμπαστιάν Πινιέρα

Διεθνή
Χιλή: Ενα εκατομμύριο διαδηλωτές στο Σαντιάγο ζήτησαν την παραίτηση του δισεκατομμυριούχου Πινιέρα

Με μια τερά­στια συγκέ­ντρω­ση στο Σαντιά­γο, πρω­τεύ­ου­σα της Χιλής, στην οποία συμ­με­τεί­χαν πάνω από ένα εκα­τομ­μύ­ριο κόσμος συνε­χί­στη­καν χτες Παρασκευή…

Διεθνή
Χιλή: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Σαντιάγο — Βίαιες συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Ο πρό­ε­δρος της Χιλής Σεμπα­στιάν Πινιέ­ρα κήρυ­ξε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης στο Σαντιά­γο σήμε­ρα (βρά­δυ Παρα­σκευ­ής τοπι­κή ώρα) και ανέ­θε­σε σε στρα­τιω­τι­κό την…