Περιήγηση: Σεμπαχάτ Τουνσέλ

Διεθνή
Τουρκία: Κινδυνεύει με φυλάκιση επειδή χαρακτήρισε «μισογύνη» τον Ερντογάν!

Με τέσ­σε­ρα επι­πλέ­ον χρό­νια φυλά­κι­ση κιν­δυ­νεύ­ει η κουρ­δι­κής κατα­γω­γής πολι­τι­κή κρα­τού­με­νη Σεμπα­χάτ Τουν­σέλ επει­δή, κατά τη διάρ­κεια δημό­σιας ομι­λί­ας της…