Περιήγηση: Σεξουαλικά εγκλήματα

Κοινωνία
Ρόδος: Σε δίκη ο γυναικολόγος που κατηγορείται από 21 γυναίκες για σεξουαλικά εγκλήματα

Την παρα­πο­μπή σε δίκη ενώ­πιον Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου της Περι­φέ­ρειας του Εφε­τεί­ου Δωδε­κα­νή­σου του 65χρονου γυναι­κο­λό­γου – μαιευ­τή­ρα που καταμηνύθηκε…