Περιήγηση: Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων

Κοινωνία
Τουλάχιστον δέκα καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών σε βάρος του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ

Σωρεία καταγ­γε­λιών σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης ανή­λι­κων κορι­τσιών, ακό­μη και την περί­ο­δο που ήταν ήδη κατη­γο­ρού­με­νος για αντί­στοι­χη υπό­θε­ση, έχουν στα χέρια…