Περιήγηση: Σεξουαλική παρενόχληση

Διεθνή
Ντόναλντ Τραμπ: Ένοχος για σεξουαλική επίθεση δυσφήμιση της αρθρογράφου Τζιν Κάρολ

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ κρί­θη­κε ένο­χος από σώμα ενόρ­κων ομο­σπον­δια­κού δικα­στη­ρί­ου του Μαν­χά­ταν ότι κακο­ποί­η­σε σεξουα­λι­κά την αρθρο­γρά­φο Ε.Τζιν Κάρολ πριν…

Κοινωνία
Θεσσαλονίκη: Καθηγητής γυμνασίου καταδικάστηκε για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών του

Καθη­γη­τής γυμνα­σί­ου κατα­δι­κά­στη­κε σε συνο­λι­κή φυλά­κι­ση 22 μηνών, με 3ετή ανα­στο­λή, για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση μαθη­τριών του, κατά τη διάρ­κεια του…

Επικαιρότητα
Νομική Σχολή ΕΚΠΑ: Καταγγελία του Φοιτητικού Συλλόγου για καθηγητή που παρενοχλεί σεξουαλικά φοιτητές

Σε σοβα­ρή καταγ­γε­λία, που αφο­ρά σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση φοι­τη­τή από καθη­γη­τή, προ­χώ­ρη­σε με ψήφι­σμά του ο Σύλ­λο­γος Φοι­τη­τών Νομι­κής του ΕΚΠΑ.…

Κοινωνία
Πέτρος Φιλιππίδης: Τον Μάρτιο η δίκη του ηθοποιού για τρεις πράξεις βαρύτατης σεξουαλικής βίας

Σε δίκη ενώ­πιον του ΜΟΔ για τρεις κατη­γο­ρί­ες βαριάς σεξουα­λι­κής βίας παρα­πέ­μπε­ται ο ηθο­ποιός Πέτρος Φιλιπ­πί­δης, με από­φα­ση του Συμβουλίου…

Αθλητικά
Άστοχη δήλωση του Λ. Πετρούνια για το #metoo: «Δεν έχω δει αθλητή που πέτυχε τους στόχους του, να έχει τέτοιο παράπονο»

Σε μια — του­λά­χι­στον άστο­χη — δήλω­ση, που αδι­κεί τον ίδιο αλλά και συνα­θλη­τές του, προ­χώ­ρη­σε ο Έλλη­νας ολυ­μπιο­νί­κης Λευτέρης…

Επικαιρότητα
ΟΓΕ: Η δολοφονία, η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός πηγή τους έχουν το «δίκαιο» που επιβάλλει η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία

«Η δολο­φο­νία, η σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση και ο βια­σμός πηγή τους έχουν το “δίκαιο” που επι­βάλ­λει η σημε­ρι­νή εκμε­ταλ­λευ­τι­κή κοι­νω­νία, τις…