Περιήγηση: Σιδηρόδρομοι

Διεθνή
Πακιστάν: Οδηγός αμαξοστοιχίας σταμάτησε το τρένο στο μέσον του σιδηροδρόμου για να αγοράσει ένα γιαούρτι

Ο οδη­γός ενός υπε­ρα­στι­κού τρέ­νου στο Πακι­στάν τέθη­κε σε δια­θε­σι­μό­τη­τα επει­δή στα­μά­τη­σε την αμα­ξο­στοι­χία στο μέσον του σιδη­ρο­δρό­μου για να…