Περιήγηση: σινεμά

Κινηματογράφος
Όλιβερ Στόουν: Πέντε αξέχαστες ταινίες του βραβευμένου Αμερικανού σκηνοθέτη

Σαν σήμε­ρα, πριν από 74 χρό­νια, γεν­νή­θη­κε ένας απ’ τους πιο πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νους σκη­νο­θέ­τες του Χόλι­γουντ τις τελευ­ταί­ες τέσ­σε­ρις δεκα­ε­τί­ες, ο…

Κινηματογράφος
Σε νοσοκομείο του Παρισιού νοσηλεύεται η Κατρίν Ντενέβ έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο

Σε νοσο­κο­μείο της γαλ­λι­κής πρω­τεύ­ου­σας νοση­λεύ­ε­ται η σταρ του κινη­μα­το­γρά­φου Κατρίν Ντε­νέβ, έπει­τα από εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο. Όπως ανα­φέ­ρει η εφημερίδα…

Κινηματογράφος
Quo vado?

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Quo vado? Παρά­φρα­ση της γνω­στής βιβλι­κής φρά­σης ‑που έγι­νε και ται­νία- η οποία σε ελεύ­θε­ρη μετάφραση…