Περιήγηση: Σιρίν Αμπού Άκλεχ

Προτεινόμενο
Το συλλυπητήριο μήνυμα του Ατέχνως για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Άκλεχ

Στο βιβλίο συλ­λυ­πη­τη­ρί­ων που άνοι­ξε η Διπλω­μα­τι­κή Αντι­προ­σω­πεία της Παλαι­στί­νης στην Αθή­να, για τη δολο­φο­νία της διά­ση­μης αντα­πο­κρί­τριας του Al…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Ισραήλ: Επίθεση της αστυνομίας στην κηδεία της δολοφονημένης δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Ακλέχ

Η ισραη­λι­νή αστυ­νο­μία επι­τέ­θη­κε σήμε­ρα στη νεκρι­κή αυτο­κι­νη­το­πο­μπή της δολο­φο­νη­μέ­νης από ισραη­λι­νά πυρά δημο­σιο­γρά­φου του «Al Jazeera», Σιρίν Αμπού Ακλέχ,…

Ατέχνως
Βιβλίο συλλυπητηρίων στην Αθήνα για τη δολοφονία της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Σιρίν Αμπού Άκλεχ

Βιβλίο συλ­λυ­πη­τη­ρί­ων ανοί­γει από την Διπλω­μα­τι­κή Αντι­προ­σω­πεία της Παλαι­στί­νης στην Αθή­να, για τη δολο­φο­νία της διά­ση­μης αντα­πο­κρί­τριας του Al Jazeera…